Lessenoverzicht cursus Aan de slag met Dragon

Aan de slag met Dragon
Een online cursus om zelfstandig te leren werken met Dragon spraakherkenning. Ook toepasbaar als je versie 13 of 14 van Dragon hebt. Verreweg de meeste info is ook relevant voor de Premium versie van Dragon (v13).
Module 1 Over deze cursus
Een woord van welkom en een beschrijving van hoe de cursus is opgebouwd.
Les 1 Module 1: Welkom en voorstellen
Les 2 Over deze cursus
Les 3 Het belang van oefenen
Module 2 Aan de slag
Aan de slag gaan met Dragon NaturallySpeaking
Les 1 Module 2: Aan de slag
Les 2 Geluidskwaliteit
Les 3 Zorg goed voor je stem
Les 4 Dragon starten/sluiten
Les 5 Dragon-balk instellen
Les 6 De microfoon instellen
Les 7 Gebruikersprofiel inspreken
Les 8 Gebruikersprofiel instellen
Les 9 De microfoon bedienen
Les 10 Kennismaking met de Dragon-balk
Les 11 Verschil tussen praten en dicteren
Les 12 Teksten dicteren
Les 13 Leestekens
Les 14 Opdrachten geven
Les 15 Uitzondering: Dicteeropdrachten
Les 16 Wat kan ik zeggen?
Les 17 De cursus handenvrij bedienen
Les 18 Quiz: Aan de slag
Module 3 Woorden corrigeren
Waarom je woorden moet corrigeren en hoe dat te doen.
Les 1 Module 3: Woorden corrigeren
Les 2 Het lexicon van Dragon
Les 3 Waarom gaat het soms fout?
Les 4 Op de juiste manier corrigeren
Les 5 Extra voorbeeld van een correctie (met fout)
Les 6 Wanneer NIET corrigeren
Les 7 Selecteren en opnieuw zeggen
Les 8 Quiz: Woorden corrigeren
Module 4 Tekstverwerken en dicteren
De cursor binnen een document verplaatsen, tekst opmaken in Word, getallen dicteren.
Les 1 Module 4: Tekstverwerken
Les 2 Dicteeropdrachten
Les 3 De cursor verplaatsen
Les 4 Tekst selecteren
Les 5 "&*(# !!" - Leestekens dicteren
Les 6 Vet, cursief, onderstreept en tekengrootte
Les 7 Woorden eenmalig met een hoofdletter
Les 8 Los geschreven woorden verbinden
Les 9 Getallen onder de 10
Les 10 Valuta dicteren
Les 11 Tijden en tijdstippen
Les 12 Datum dicteren
Les 13 Opsommingstekens en nummering
Les 14 Het dicteervenster
Les 15 Het dicteervenster instellen
Les 16 Quiz: Tekstverwerken en dicteren
Module 5 Herkenning nog verder verbeteren
Zorgen dat vaktermen of lastige woorden steeds goed herkend worden.
Les 1 Module 5: Herkenning optimaliseren
Les 2 Documenten analyseren
Les 3 Leren van verzonden e-mail?
Les 4 Woord met koppelteken toevoegen
Les 5 Woordgroep toevoegen
Les 6 Buitenlandse woorden toevoegen
Les 7 Veel voorkomende afkortingen
Les 8 Opdrachtherkenning verbeteren
Les 9 Quiz: Herkenning verder verbeteren
Module 6 Computer besturen
Computer besturen met spraakopdrachten: het openen en sluiten van programma's, het besturen van menu's en het klikken van de muis met de stem. Ook het maken van een e-mail en het bedienen van Internet Explorer komen aan bod.
Les 1 Module 6: De computer besturen
Les 2 Programma's openen met de stem
Les 3 Menu's en knoppen bedienen
Les 4 Vensters minimaliseren, sluiten etc.
Les 5 Wisselen tussen vensters
Les 6 Internet
Les 7 Een e-mail maken in Outlook
Les 8 Gmail in je browser: een bericht maken
Les 9 Het Dragon Helpcentrum
Les 10 Dragon-balk bedienen
Les 11 De muis besturen
Les 12 Quiz: Computer besturen
Module 7 En tenslotte...
Het maken van een backup, onderhouden van het lexicon etc.
Les 1 Module 7: Tenslotte...
Les 2 Autotekst opdracht maken
Les 3 Overzicht menukeuzes van Dragon
Les 4 Het lexicon opschonen
Les 5 Backup gebruikersprofiel (exporteren/importeren)
Les 6 Overzicht van alle PDF downloads
Les 7 Afsluiting